icon_white_edit
icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home


Projekt Zahrady u Splavu

  

Projekt Zahrady u SPLAVU v heslech

 

Realizace:       Sdružení SPLAV, z.s.

 

Trvání:             prosinec 2012 - prosinec 2014

 

Financování: Evropský Sociální Fond Mezinárodní

 

Cílová skupina projektu: občané starších 50 let a rodiče s malými dětmi, tyto osoby jsou znevýhodněné na pracovním trhu i v sociálním uplatnění z důvodu věku, resp.náročné péče o rodinu.

 

Počet účastníků: 30

 

Obsah projektu: Projekt nabídl účastníkům možnost zjištění vlastních schopností, jejich uplatnění, prohloubení současné nebo získání nové odbornosti, zaměstnání a přípravu na vlastní podnikání. Oborem, ve kterém tyto aktivity probíhaly, byla Zahradnická terapie (Horticulture Therapy) a práce ve farmářské zahradě - pěstební a zahradnické práce a zpracování vypěstovaných rostlin a plodin.

 

 

Projekt Zahrady u SPLAVu z pohledu jedné z účastnic, paní Soni:

 

       " Je nás osm žen, které svedl dohromady projekt Zahrady U Splavu. Většina z nás byla ještě v loňském roce nezaměstnaná. Nechtěly jsme ale jen sedět doma a rozhlížely se kolem sebe. Využily jsme možnosti, kterou na jaře 2013 nabídl projekt Zahrady u Splavu, prošly jsme první motivační fází projektu a vytrvaly jsme až dodnes. Máme spoustu elánu a plánů. Budujeme komunitní a farmářskou zahradu u renesančního zámku v Doudlebách nad Orlicí  zakládáme novou komunitní a terapeutickou zahradu v Dlouhé vsi u Rychnova nad Kněžnou.

        Na samém začátku vstoupilo do projektu více než 30 zájemců. Na první informační schůzce každého zaujalo něco jiného, nabídka byla totiž široká: zajímavé přednášky a semináře – odborné i motivační, kurzy angličtiny, práce v zahradě pod vedením zkušeného zahradníka, zahraniční stáž, rekvalifikační kurzy, možnost získat zaměstnání na dobu jednoho roku.... A tak jsme začali….

       Během první etapy někteří z nás získali jinou práci a tak se naše řady tenčily. O to víc jsme se ale my ostatní sblížily, zůstaly jsme totiž samé ženy. Absolvovaly jsme spousty zajímavých přednášek, seminářů a exkurzí. Připravovaly jsme se na druhou etapu, jejímž obsahem byla zahradní terapie a vybudování komunitní zahrady na pozemku bývalého zámeckého zahradnictví v Doudlebách nad Orlicí.

        Když jsme poprvé zahradu v Doudlebách uviděly, byly jsme v šoku. Všude kopřivy, skládka odpadků hned vedle zahrady, kůlna, kterou nedávno ještě obývaly slepice... V tu chvíli si málokdo z nás dokázal představit, že tam budeme pěstovat zeleninu, bylinky a květiny a že dokonce budeme v této zahradě relaxovat. Nezalekly jsme se ale a vrhly se do práce. Ryly jsme a uklízely nejen zahradu, ale i zázemí, které nám poskytli majitelé zámku. Jak jsme si „mákly“ nejlépe poznáte z fotografií v naší galerii. Některé z nás zapojily i členy své rodiny, aby šla práce rychleji od ruky. Ale stálo to za tu námahu. S prvním salátem, který se začal klubat ze země, byly všechny překážky zapomenuty. S přibývající úrodou jsme měly větší a větší radost, že se nám daří. Teď přišel čas přemýšlet o tom, jak výpěstky využít a komu naši zahradu ukázat. Jak se hodilo (a ne poprvé), že jsme každá jiná, máme různé schopnosti a zájmy! Začaly jsme naši zahradu propagovat na zámeckých farmářských trzích, s hrdostí a pýchou ji ukazovat návštěvníkům. Objevovaly jsme méně známé nebo zapomenuté plodiny, snažily se seznámit s nimi veřejnost. Učily jsme se zpracovat bylinky- vyrábět mastičky, sušit, nakládat.

       V létě 2013 jsme měly jedinečnou možnost navštívit partnery našeho projektu v zahraničí. Polovina z nás navštívila partnery z Riverside Market Garden ve Velké Británii a druhá polovina Juankoski ve Finsku. Stále na své pobyty rády vzpomínáme a čerpáme z nabytých poznatků.

       Na podzim roku 2013 jsme absolvovaly rekvalifikační kurzy. Mohly jsme vybírat ze tří možnosti: výživový poradce, zemědělec nebo zahradník. Získané znalosti a dovednosti využijeme nejen na naší zahradě. Doufáme, že nám umožní i lepší uplatnění v budoucnosti.

        Osm účastnic projektu získalo na zahradě pro letošní rok zaměstnání. Motivační a terapeutická fáze projektu je za námi. Pomohla nám uvědomit si co dokážeme, vážit si sami sebe, přestat se izolovat a  hledat nové možnosti. Každá z nás našla v projektu své místo.

        V roce 2014 se kromě zahrady v Doudlebách staráme také o novou komunitní a terapeutickou zahradu, kterou jsme založily. Bude sloužit především klientům centra ORION v Dlouhé Vsi u Rychnova nad Kněžnou i všem ostatním, kteří budou mít zájem. Zahrada bude skvělým příkladem, jak na malém a zdánlivě nevhodném pozemku vytvořit zákoutí, které bude sloužit  k relaxaci, setkávání, pěstování zeleniny, bylin a drobného ovoce. Naším úkolem je zejména předat nabyté zkušenosti, naučit uživatele této zahrady jak o ni pečovat a jak využít své výpěstky.

        V průběhu roku 2014 máme v plánu řadu akcí pro veřejnost, které jsou zaměřeny na propagaci našich zahrad, zdravého životního stylu, rozvoj místních komunit.

        Čeká nás spousta práce. Něco už jsme se naučily,  s něčím se teprve budeme prát. Všechno se nepodaří hned napoprvé, ale jsme odhodlané a nevzdáváme se. Spoléháme i na pomoc našich zkušenějších partnerů. Děkujeme všem, kteří nás podporovali a podporují a těšíme se na shledání se všemi příznivci na Dnech otevřených zahrad nebo na zámeckých farmářských trzích."