Projekt Zahrady u Splavu

Projekt Zahrady u SPLAVU v heslech

 

Realizace:       Sdružení SPLAV, z.s.

 

Trvání:             prosinec 2012 - prosinec 2014

 

Financování: Evropský Sociální Fond Mezinárodní

 

Cílová skupina projektu: občané starších 50 let a rodiče s malými dětmi, tyto osoby jsou znevýhodněné na pracovním trhu i v sociálním uplatnění z důvodu věku, resp.náročné péče o rodinu.

 

Počet účastníků: 30

 

Obsah projektu: Projekt nabídl účastníkům možnost zjištění vlastních schopností, jejich uplatnění, prohloubení současné nebo získání nové odbornosti, zaměstnání a přípravu na vlastní podnikání. Oborem, ve kterém tyto aktivity probíhaly, byla Zahradnická terapie (Horticulture Therapy) a práce ve farmářské zahradě - pěstební a zahradnické práce a zpracování vypěstovaných rostlin a plodin.

 

 

Projekt Zahrady u SPLAVu z pohledu jedné z účastnic, paní Soni:

 

       " Je nás osm žen, které svedl dohromady projekt Zahrady U Splavu. Většina z nás byla ještě v loňském roce nezaměstnaná. Nechtěly jsme ale jen sedět doma a rozhlížely se kolem sebe. Využily jsme možnosti, kterou na jaře 2013 nabídl projekt Zahrady u Splavu, prošly jsme první motivační fází projektu a vytrvaly jsme až dodnes. Máme spoustu elánu a plánů. Budujeme komunitní a farmářskou zahradu u renesančního zámku v Doudlebách nad Orlicí  zakládáme novou komunitní a terapeutickou zahradu v Dlouhé vsi u Rychnova nad Kněžnou.

        Na samém začátku vstoupilo do projektu více než 30 zájemců. Na první informační schůzce každého zaujalo něco jiného, nabídka byla totiž široká: zajímavé přednášky a semináře – odborné i motivační, kurzy angličtiny, práce v zahradě pod vedením zkušeného zahradníka, zahraniční stáž, rekvalifikační kurzy, možnost získat zaměstnání na dobu jednoho roku.... A tak jsme začali….

       Během první etapy někteří z nás získali jinou práci a tak se naše řady tenčily. O to víc jsme se ale my ostatní sblížily, zůstaly jsme totiž samé ženy. Absolvovaly jsme spousty zajímavých přednášek, seminářů a exkurzí. Připravovaly jsme se na druhou etapu, jejímž obsahem byla zahradní terapie a vybudování komunitní zahrady na pozemku bývalého zámeckého zahradnictví v Doudlebách nad Orlicí.

        Když jsme poprvé zahradu v Doudlebách uviděly, byly jsme v šoku. Všude kopřivy, skládka odpadků hned vedle zahrady, kůlna, kterou nedávno ještě obývaly slepice... V tu chvíli si málokdo z nás dokázal představit, že tam budeme pěstovat zeleninu, bylinky a květiny a že dokonce budeme v této zahradě relaxovat. Nezalekly jsme se ale a vrhly se do práce. Ryly jsme a uklízely nejen zahradu, ale i zázemí, které nám poskytli majitelé zámku. Jak jsme si „mákly“ nejlépe poznáte z fotografií v naší galerii. Některé z nás zapojily i členy své rodiny, aby šla práce rychleji od ruky. Ale stálo to za tu námahu. S prvním salátem, který se začal klubat ze země, byly všechny překážky zapomenuty. S přibývající úrodou jsme měly větší a větší radost, že se nám daří. Teď přišel čas přemýšlet o tom, jak výpěstky využít a komu naši zahradu ukázat. Jak se hodilo (a ne poprvé), že jsme každá jiná, máme různé schopnosti a zájmy! Začaly jsme naši zahradu propagovat na zámeckých farmářských trzích, s hrdostí a pýchou ji ukazovat návštěvníkům. Objevovaly jsme méně známé nebo zapomenuté plodiny, snažily se seznámit s nimi veřejnost. Učily jsme se zpracovat bylinky- vyrábět mastičky, sušit, nakládat.

       V létě 2013 jsme měly jedinečnou možnost navštívit partnery našeho projektu v zahraničí. Polovina z nás navštívila partnery z Riverside Market Garden ve Velké Británii a druhá polovina Juankoski ve Finsku. Stále na své pobyty rády vzpomínáme a čerpáme z nabytých poznatků.

       Na podzim roku 2013 jsme absolvovaly rekvalifikační kurzy. Mohly jsme vybírat ze tří možnosti: výživový poradce, zemědělec nebo zahradník. Získané znalosti a dovednosti využijeme nejen na naší zahradě. Doufáme, že nám umožní i lepší uplatnění v budoucnosti.

        Osm účastnic projektu získalo na zahradě pro letošní rok zaměstnání. Motivační a terapeutická fáze projektu je za námi. Pomohla nám uvědomit si co dokážeme, vážit si sami sebe, přestat se izolovat a  hledat nové možnosti. Každá z nás našla v projektu své místo.

        V roce 2014 se kromě zahrady v Doudlebách staráme také o novou komunitní a terapeutickou zahradu, kterou jsme založily. Bude sloužit především klientům centra ORION v Dlouhé Vsi u Rychnova nad Kněžnou i všem ostatním, kteří budou mít zájem. Zahrada bude skvělým příkladem, jak na malém a zdánlivě nevhodném pozemku vytvořit zákoutí, které bude sloužit  k relaxaci, setkávání, pěstování zeleniny, bylin a drobného ovoce. Naším úkolem je zejména předat nabyté zkušenosti, naučit uživatele této zahrady jak o ni pečovat a jak využít své výpěstky.

        V průběhu roku 2014 máme v plánu řadu akcí pro veřejnost, které jsou zaměřeny na propagaci našich zahrad, zdravého životního stylu, rozvoj místních komunit.

        Čeká nás spousta práce. Něco už jsme se naučily,  s něčím se teprve budeme prát. Všechno se nepodaří hned napoprvé, ale jsme odhodlané a nevzdáváme se. Spoléháme i na pomoc našich zkušenějších partnerů. Děkujeme všem, kteří nás podporovali a podporují a těšíme se na shledání se všemi příznivci na Dnech otevřených zahrad nebo na zámeckých farmářských trzích."


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.zahradyusplavu.cz 22. 10. 2021, 15:06