Komunitní zahrada

Co je to komunitní zahrada? Ten pojem ještě u nás není příliš známý. 

 

Komunitní zahrada je určitý prostor, ale hlavně skupina lidí, kteří na tomto prostoru společně založí zahradu, rozvíjí a udržuje ji. Měla by vycházet z potřeb komunity, ve které vznikla, sloužit rozvoji, vzdělávání a zlepšování vztahů uvnitř komunity. To je její hlavní cíl. Nelze jej však naplnit bez zapojení co největšího počtu členů komunity. Proto komunitní zahrada  znamená nejen společné pěstování, ale také neustálou komunitkaci s komunitou. Často má i terapeutickou funkci.

 

Naši první komunitní zahradu jsem založili v dubnu 2013 v prostorách bývalého zahradnictví u zámku v Doudlebách nad Orlicí. Vytvořili jsme místo pro pěstování zeleniny, bylin a květin, ale také pro setkávání lidí a relaxaci. Podařilo se nám uspořádat řadu akcí pro veřejnost, děti, seniory, při kterých jsme se přesvědčili, že společná setkání, sdílení zkušeností a nápadů pomáhá najít lidem cestu k sobě, šířit osvětu v oblasti zdravého životního stylu a zlepšovat mezilidské vztahy.

 

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.zahradyusplavu.cz 22. 10. 2021, 14:23